Raindrops, 2005, Lumiere Building, Manchester, U.K.
Photo: Stuart Whipps